Dịch vụ Rate per 1000 Đặt nhỏ nhất Đặt lớn nhất Mô tả
dịch vụ youtube
Mixed Views (1 -3 Mins Watch times) - Views thường với time xem 1-3 phút 50000 2000 500000
tăng người đăng kí kênh 650k/1k ko yêu cầu đổi avt 650000 500 70000
Mixed Views (5 -10 Mins Watch times) - Views thường với time xem 1-3 phút 87000 1000 100000000
Mixed Views (3 -7 Mins Watch times) - Views thường với time xem 3-7phút view nhanh 24h/10k 90000 3000 10000000
Mixed Views | Nguồn views trộn tìm kiếm và đề xuất (yêu cầu video trên 50p) 650k/4k h 162500 1000 4000
Combo 1000 Subscribers + 1k - 2k views + 200 - 400 likes cho 3 - 7 video của kênh đổi avt 550000 1000 1000000
Searching Views according to indicated keywords (4 -9 Mins Watch times) | Đẩy thứ hạng từ khóa từ nguồn views tìm kiếm theo từ khóa chỉ định 95000 2000 1999999
Mixed Views | Nguồn views trộn tìm kiếm và đề xuất (Yêu cầu video có độ dài 5-10 trở lên) giờ xem giá 750k/4k h 187500 4000 4000
Mixed Views | Nguồn views trộn tìm kiếm và đề xuất (Yêu cầu video có độ dài 20-40p trở lên) 700k/4k h 175000 4000 4000
sub youtube 370000 500 250000
sub mới loại 2 650k/1k sub ko yêu cầu đổi avt 650000 500 1000
chạy lẻ Mixed Views | Nguồn views trộn tìm kiếm và đề xuất yêu cầu video trên 20p giá 212k/1k h 212500 1000 4000
sub mới loại 1 550k/1k sub ko yêu cầu đổi avt bảo hành 1 tháng 7-10n done 550000 1000 1000000
sub 18+ GIÁ 350K bảo hành 6 tháng sub thật 350000 1000 1000
dịch vụ facebook
tăng follow facebook 65đ/follow 65000 10 100000000
tăng like Fanpage 70000 100 1000000
tăng số lượng đánh giá fanpage 2000000 1 5000000
follow facebook bảo hành 60 ngày 85000 1000 1000000
like fanpage bảo hành 90n 130000 100 100000000
dịch vụ tiktok
like tiktok( thả tym) 25000 100 1000000000
comment tiktok 60000 100 20000000
tăng follow tiktok 90000 100 1000000
dịch vụ instagram
like instagram 100000 100 50000000
follow instagram 200000 100 1000000000
bình luận instagram 150000 10 20000000
facebook buff bảo hành 3 tháng
tăng follow facebook 60đ/follow bảo hành 3 tháng 65000 1000 10000000
tương tác trên youtube( thích, không thích, bình luận) (new)nhanh
tương tác youtube thích 300000 100 1000000
nhận xét ( tùy chỉnh) 500000 30 20000000
bình luận việt nam 4750000 30 1000000
tương tác facebook(like,tym,phẫn nộ, bình luận,chia sẻ)
Like bài viết facebook 65000 10 10000000
tym, haha ,buồn , wow 120000 10 1000000
phẫn nộ 200000 10 1000000
bình luận 850000 30 100000000
chia sẻ 1500000 1 10000000
bình luận facebook 1100000 10 10000000
Thể loại VIP
Dịch vụ VIP 10000 1000 50000
Dịch vụ VIP số 2 9000 500 123456